วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาmในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สนใจลงโฆษณาติดต่อ
02-7025771-2
(ไม่เสียค่าบริการ )
Click >> ตัวอย่างโฆษณา