: วันที่ 28 มิถุนายน 2561 : เวลา 14:00-17:00 น. : บ้านชิดลม บางปู
: วันที่ 28 มิถุนายน 2561 : เวลา 09:30 น. : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
: วันที่ 26 มิถุนายน 2561 : เวลา 09:30 น. : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สนใจลงโฆษณาติดต่อ
02-7025771-2
(ไม่เสียค่าบริการ )
Click >> ตัวอย่างโฆษณา