ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
29/5/2562
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อาคาร 9 ชั้น 4
เวลา 08:00-16:30 น.
23/8/2559
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เวลา 15:00-17:00 น.
18/4/2559
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปรากร
10.00 น.
11/4/2559
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
13.00 น.
4/4/2559
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.30 น.
31/3/2559
ณ ห้องประชุม C 403 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
13.30 น.
30/3/2559
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.30 น.
29/3/2559
ณ ห้อง World Ballroom B-C โรงแรม Centara Grand at Central World
12.30-17.00 น.
29/2/2559
ณ ห้องเมเปิล 3 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล
13.30-17.30 o.
14/1/2559
ณ Tiara Room Tower 2 ชั้น3 โรงแรมเมเปิล
13.00-16.00 น.