ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
14/8/2557
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์
เวลา 08.30-12.30 น.
14/8/2557
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 10.00
13/8/2557
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 13.00 น
12/8/2557
บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
06.45 น.-18.15 น.
8/8/2557
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง
09.00-16.00 น.
5/8/2557
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
8.30-15.30 น.
30/7/2557
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.00
29/7/2557
ณ ห้องประชุม C 403 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ถ.เคหะบางพลี
เวลา 13.00 น.
28/7/2557
ณ Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เวลา 11.00 - 14.00 น.
27/6/2557
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ)
09.00 น.