ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
25/3/2557
ณ ภัตตรคารชมทะเล ง้วนเฮง
08.30-16.30 น.
12/3/2557
ณ ห้องปาริชาติ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนท์ สนามบินสุวรรณภูมิ
15.30-17.00 น.
7/3/2557
ภัตตาคารชมทะเลง้วนเฮง
09.00 น
25/2/2557
ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
13.30 น.
14/1/2557
ณ ห้องอาหารหงษ์ 12 ภัตตาคารมังกรหลวง ถ.บางนา-ตราด
16.30 น.
18/12/2556
ณ ห้องอาหารสุพรรณิการ์ ร้านอาหารฝ้ายคำ ถ.บางนา-ตราด
15.00-17.00 น.
16/12/2556
ณ ห้องประชุม เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2
10.00 น.
13/12/2556
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
13.00 น.
28/11/2556
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
9.00 น.
26/11/2556
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียน สมุทรปราการ
10.00-12.00 น.