ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
19/11/2556
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
13.30 น.
19/11/2556
ณ ห้องประชุมสโมสรโรงเรียนนายเรือ
8.00-15.00 น.
12/11/2556
ห้องสุพรรณิการ์ ร้านอาหารฝ้ายคำ ถ.บางนา-ตราด
15.00 น.
5/11/2556
ณ ห้องฟ้าคราม โรงแรมริมขอบฟ้า เออร์เบิน รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรปรกาาร
9.30-13.00 น.
16/10/2556
ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
13.30 น.
10/9/2556
ณ ห้องศรีแก้ว โรงแรมมนต์มณี ซอลแบริ่ง 6
15.00 -17.00 น.
5/9/2556
ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โดรงแรมโนโวเทล กทม. บางนา
08.30-16.30 น.
29/8/2556
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.00
28/8/2556
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.00 น.
20/8/2556
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.30 น.