ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
20/8/2556
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.30 น.
15/7/2556
โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา จ.ตราด
เวลา 08.30-16.00 น.
15/7/2556
ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร
08.30-16.00 น.
12/7/2556
ณ ห้อง 1 M ภัตตาคารชมทะเล ง้วนเฮง
08.00-16.00 น.
9/7/2556
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 13.30 น.
9/7/2556
ร้านอาหารฝ้ายคำ
13.00-17.00 น.
1/7/2556
บจก.สามัคคี-ชัยวัฒน์ ในต.บางเมฆขาว
10.30-15.30 น.
28/6/2556
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 9.30 น.
20/6/2556
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปรกาาร
เวลา 08.00-16.30 น.
19/6/2556
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
เวลา 9.30-12.00 น.