ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
19/6/2556
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 13.30 น.
18/6/2556
ณ ห้องประชุม 1ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 09.30 น.
17/6/2556
ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 10.00 น.
11/6/2556
ห้องอาหารสุพรรณิการ์ ร้านอาหารฝ้ายคำ ถ.บางนา-ตราด
เวลา 15.00-17.00 น.
30/5/2556
ณ ภัตคารชมทะเลง้วนเฮง ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เวลา 09.00 น.-16.00 น.
23/5/2556
ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัด ชั้น 3
เวลา 13.30 น
16/5/2556
อิมพีเรียลสำโรง
08.00-16.00 น.
14/5/2556
ณ ห้องประชุมฝั่งอาคารพาณิชย์ เข้า ซ.แบริ่ง 4 โรงแรมมนต์มณี
15.00-17.00 น.
9/5/2556
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
10.30 น.
26/4/2556
ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เขตบางคอแหลม กทม.
8.30-16.45 น.