ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
25/4/2556
ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
13.30 น.
23/4/2556
ห้องอาหารสุพรรณ ร้านอาหารฝ้ายคำ ถ.บางนา-ตราด กม.3(ฝั่งขาเข้า)
15.00-17.00 น.
11/4/2556
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรการ
11.00 น.
10/4/2556
ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปรกาาร
14.00 น.
10/4/2556
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
09.00 น.-12.00 น.
30/3/2556
ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา
เวลา 1200-1430 น.
30/3/2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ในวันที่ 30 มี.ค. เวลา 16.30 น.
8/3/2556
ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14.00 น - 16.00 น.
4/3/2556
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
14.00-16.00 น.
1/3/2556
วันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 1400-1600 น.ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสุขโกศล (เดิมชื่อโรงแรม Siam City) ถนนศรีอยุธยา กทม.
10.00 น. - 16.00 น.