ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
28/2/2556
ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.30 น.- 12.00 น.
28/2/2556
ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
13.30 น.
18/2/2556
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
12.00 น. - 16.30 น.