ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
22/12/2558
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 10.00 น.
9/12/2558
ณ ร้านอาหาร บ้านชิดลม ถนนสุขุมวิทสายเก่า (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
16.00-18.00 น.
30/11/2558
ณ ห้องฟ้างุ้ม ชั้น 2 ริมขอบฟ้าเมืองโบราณ
08.30-16.00 น.
25/11/2558
ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
13.30-16.30 น.
23/11/2558
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
08.30-12.00 น.
10/11/2558
ณ ห้องอาหารปีบทอง ร้านอาหารฝ้ายคำ
15.00-17.00 น.
5/11/2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมเบย์
09.00-09.30 น.
28/10/2558
ณ โรงแรม เคียงทะเล รีสอร์ท จังหวัดระยอง
08.30-16.30 น.
22/10/2558
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2
08.30 น.
13/10/2558
ณ ห้อง 309 ตึก svit สภาบันเทโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
15.00-17.00 น.