ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
28/9/2558
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.30 น.
8/9/2558
ณ ห้องประชุม 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
15.00-17.00 น.
26/8/2558
ณ ห้องประชุม 403 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
13.30 น.
25/8/2558
ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.00 น.
17/8/2558
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลกลางจังหวัดสมุทรปราการ
13.30 น.
11/8/2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
15.00-17.00 น.
24/7/2558
24 กรกฎาคม 2558
13.00-17.00 น.
17/7/2558
ณ ห้องประชุมบัวสรวง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
08.00-12.00 น.
17/7/2558
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
8.00 น.
14/7/2558
ร้านอาหารฝ้ายคำ
15.00 น.