ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
19/12/2557
ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนท์ (ถ.กิ่งแก้ว)
เวลา 9.00-12.00 น.
9/12/2557
ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
13.30 น.
1/12/2557
ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
14.30 น.
27/11/2557
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.00 น.
24/11/2557
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.00 น.
11/11/2557
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทยจำกัด)
14.00 น.
10/11/2557
ณ ห้องเมเปิล โรงแรมเมเปิล ถ.บางนา-ตราด
เวลา 08.30-12.00 น.
30/10/2557
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
09.00 น.
29/10/2557
ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 09.00 น.
29/10/2557
โรงแรม เบสท์ เวสต์เทริร์น พรีเมียร์ อมาร์แรมต์ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ถ.กิ่งแก้ว
08.30 น.