ค้นหา
วันที่ หัวข้อการประชุม-สัมนา สถานที่ เวลา
28/10/2557
ณ ห้องซากุระ โรงแรมจัสมินซิตี้ ถ.สุขุมวิท 23 กทม.
เวลา 09.00-16.00 น.
28/10/2557
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เวลา 13.30 น.
14/10/2557
ณ ห้อง Meeting Room 1 L ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เวลา 11.00-13.00 น.
10/10/2557
ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
09.30 น.
9/10/2557
ณ ห้องบัวสรวง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท-บางปูสายเก่า จังหวัดสมุทรปราการ
09.00-12.00 น.
24/9/2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
09.00 น.
23/9/2557
ณ ห้องอมาแรนธ์บอลรูม โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพรีเมียร์ อมาแรนธ์ จ.สมุทรปราการ
09.00 น.
23/9/2557
ณ โรงแรมเมเปิล
08.30-15.30 น.
23/9/2557
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
13.30 น.
20/9/2557
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.
08.00-13.00 น.