ค้นหา
คุณปรานี   คุรุเวฬุกรณ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด
คุณ วิสิทธิ์   กิตติวรรธนกุล
รองประธาน
บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด
คุณศุภชัย   หล่อวณิชย์
รองประธาน
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
คุณวิวัฒน์   ศฤงคารินทร์
รองประธาน
บริษัท ธนบุรีออกซิเย็น จำกัด
คุณนำชัย   เอกพัฒนพานิชย์
รองประธาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัน แอนด์ ซันส์
คุณกรกฤช   จุฬางกูร
รองประธาน
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
คุณเรือง   ตันวิบูลย์วงศ์
รองประธาน
บริษัท เรืองรัตน์ อินเตอร์ พลาสท์ จำกัด
คุณชาญณรงค์   บุญรัตนกรกิจ
รองประธาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรัตนกรกิจ อุตสาหกรรม
คุณกาญจนา   หรูเจริญพรพานิช
เหรัญญิกและการเงิน
บริษัท สามมิตรเมตัลเวิร์ค จำกัด
คุณแสงชัย   สุภโอภาส
รองประธาน
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด