ค้นหา
พลตำรวจตรีสมศักดิ์   โอภาสเจริญกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
คุณนิพนธ์   ลิ่มบุญสืบสาย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้บริหาร/ที่ปรึกษา บริษัท แพลท เนรา จำกัด และบริษัทในเครือชาติอาชา
คุณยงยุทธ   ฟูพงศ์เจริญศิริพันธ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด
คุณเชษฐ์   รุ่งชวาลนนท์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เลขาธิการและผู้จัดการ สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย
คุณพันธ์ศักดิ์   ลีลาวรรณกุลศิริ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Senior Vice President พัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณวิศิษฏ์   เตชะเกษม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท เขษมบรรณกิจ ชมรมโหราเวสม์
คุณกำพล   กุลวรานนท์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท บอนด์ เคมีคอล จำกัด
คุณสุภัท   ตันสถิติกร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
คุณปรียนันท์   มงคลสุริยะ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประธานบริษัท เทพประทานโอสถ จำกัด
คุณไพบูลย์   ภู่เจริญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลล์ จำกัด