การประชุมสามัญประจำปี 2559 และ การเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระ ปี 2559-2561

 วันจันทร์ ที่ 29  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เวลา  13.30-17.30 น.

ณ   ห้องเมเปิล 3 อาคาร 2 ชั้น 2  โรงแรมเมเปิล

สถานที่ : ณ ห้องเมเปิล 3 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล
เวลา : 13.30-17.30 o.
ไฟล์แนบ :
วันที่ลงประกาศ : 19-02-2559