ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2559  วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ         

สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา : 09.30 น.
ไฟล์แนบ :
วันที่ลงประกาศ : 4-04-2559