นายชัยทัต ถนอมทรัพย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.)วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม C 403 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดย นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานดำเนินการประชุม ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเดือนเมษายน

สถานที่ : ณ ห้องประชุม C 403 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เวลา : 13.30 น.
ไฟล์แนบ :
วันที่ลงประกาศ : 4-04-2559