ประชุมการขับเคลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559และ11/2559

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา : 09.30 น.
ไฟล์แนบ :
วันที่ลงประกาศ : 4-04-2559