ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปรากร
เวลา : 10.00 น.
ไฟล์แนบ :
วันที่ลงประกาศ : 11-04-2559