ประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2559

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา : 13.00 น.
ไฟล์แนบ :
วันที่ลงประกาศ : 11-04-2559