ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนสิงหาคม

 
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 15:00 - 17:00 น.
 
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เวลา : เวลา 15:00-17:00 น.
ไฟล์แนบ : 17257b3fa66395c4-att.jpg,
วันที่ลงประกาศ : 17-08-2559