<< ก่อนหน้า     ต่อไป >>

 

 ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล การซื้อขายหุ้นออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมฯ Fin Tech จึงถือว่าเป็นความท้าทายโลกบริการทางการเงินยุคใหม่ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้หากท่านที่เคยประสบปัญหาสินค้าไม่ตอบโจทย์, คลังสินค้ายังมีของหายประจำ, ระบบความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทหละหลวม, ระบบโครงสร้างเงินเดือนพนักงานวุ่นวาย ฯลฯ ในงานสัมมนานี้มีคำตอบ...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงร่วมกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “ เปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยี : คิด ทำ ใช้อย่างไร ให้ SME รวย” ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00-16:30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อาคาร 9 ชั้น 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจสขนาดและขนาดย่อม (สสว.) 

สอบถามรายละเอียดและแจ้งตอบรับได้ที่ คุณอรณิญา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 094-439-1333 อีเมล์ off.prakan51@gmail.com ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ด่วน..รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น..ตอบรับก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!! (1 บริษัท เข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่าน)

สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อาคาร 9 ชั้น 4
เวลา : เวลา 08:00-16:30 น.
ไฟล์แนบ : 1735ceb4a56521e6-att.pdf,
วันที่ลงประกาศ : 27-05-2562