ด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14:00-16:00 น. ณ ห้อง 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สถานที่ : ณ ห้อง 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เวลา : 14.00-16.00 น.
ไฟล์แนบ :
วันที่ลงประกาศ : 10-11-2563