ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา : 10.00 น.
ไฟล์แนบ :
วันที่ลงประกาศ : 10-11-2563