<< ก่อนหน้า     ต่อไป >>

 สัมมนา F.T.I. Outlook 2021

ภายใต้หัวข้อ “The Great Reset : ฝ่าวิกฤต พลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทย” ในวันพุธที่ 20

มกราคม 2564 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ  ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  

ปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “อนาคตประเทศกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ไทย (Restructure)” รวมทั้ง ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงในทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความ

สำคัญกับเศรษฐกิจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทย รับการปฏิวัติห่วง

โซ่อุปทานโลก (Supply Chain Disruption)”

สถานที่ :
เวลา :
ไฟล์แนบ : 1795fe2c6e8ae0cd-att.jpg,
วันที่ลงประกาศ : 23-12-2563