มติ กนง. 6:1 คง ดบ.ร้อยละ 2.5 เชื่อเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะดีขึ้น

 มติ กนง. 6:1 คง ดบ.ร้อยละ 2.5 เชื่อเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะดีขึ้น 

       กรุงเทพฯ 21 ส.ค. - นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. และ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. กล่าวว่า ที่ประชุม กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 โดย 1 เสียงข้างน้อยให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เพื่อสนันสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้า ขณะที่คณะกรรมการ กนง. ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงจากเดิมและห่วงใยให้น้ำหนักต่อความเสี่ยงด้านการขยายตัวต่อเศรษฐกิจมากขึ้น  แต่ก็เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ยังอยู่ในระดับที่ผ่อนปรนสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ แม้ว่าสินเชื่อภาคเอกชนจะชะลอตัวลงบ้าง แต่ยังขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 13  โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

 
     ขณะที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่เชื่อว่าเมื่อมาตราดังกล่าวหมดลง ประชาชนจะลดการก่อหนี้ ซึ่งจะทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนกลับเข้าสู่ระดับปกติ
 
       นอกจากนี้ กนง. ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจกลุ่มประเทศจี 3 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตและภาคที่อยู่อาศัย รวมทั้งฐานะทางการเงินของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ส่วนเศรษฐกิจจีนมีเสถียรภาพมากขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำ สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ รายได้นอกภาคเกษตรยังดี และภาครัฐยังมีโครงการลงทุนที่เป็นปัจจัยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น
 
      อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามากที่สุดคือภาวะการเงินโลกที่ยังผันผวนและเสถียรภาพทางการเงิน ส่วนประเด็นปัจจัยการเมืองภายในประเทศ มีการพูดคุยในที่ประชุม กนง.ทุกครั้ง เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการลงทุน.