ยอดส่งออก 8 เดือน ตีตื้นขยับบวก 1%

             

         ยอดส่งออก 8 เดือน ตีตื้นขยับบวก 1%  

          นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) กับทูตพาณิชย์ 62 แห่งทั่วโลก ตัวแทนจากสภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่า การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2556 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4% จากสิงหาคม 2555 ส่งผลให้ยอดส่งออก 8 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัว 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเร่งรัดผลักดันการส่งออก และเป็นช่วงที่ตลาดต่างประเทศเริ่มนำเข้าสินค้าสำหรับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกนั้น เบื้องต้นคาดว่า น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 4% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเดิมที่เคยประเมินไว้ 7-7.5% มูลค่าส่งออก 2.45-4.46 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้น รอผลสรุปจากภาคเอกชนก่อนจะปรับประมาณการส่งออกในปี 2556 และคาดการณ์ตัวเลขส่งออกปี 2557 อีกครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

          อย่างไรก็ตาม ทางด้านนางศรีรัตน์ รัษฐะปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากที่ได้หารือทูตพาณิชย์ และภาคเอกชนไประดับหนึ่งแล้ว หลังจากนี้ กรมจะไปหารือกับภาคเอกชนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกก่อนนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการทำแผนผลักดันการส่งออกสินค้าและมาสรุปว่า ควรจะมีการปรับลดเป้าหมายลงมาเหลือขยายตัวเท่าไร