ส่งออกปี 56 สาหัสไม่เติบโต สศช.หั่นจีดีพีเหลือ 3%

 ส่งออกปี 56 สาหัสไม่เติบโต สศช.หั่นจีดีพีเหลือ 3% 

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 จะเติบโตได้เพียง 3% เท่านั้น จากเดิมที่คาดว่า เติบโต 3.8 – 4.3% หลังเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อการส่งออกที่เชื่อว่าทั้งปีมูลค่าการส่งออกจะไม่ขยายตัวหรือ 0% นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการน้ำของรัฐ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ รวมถึงการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว หลังจากรัฐหมดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ที่สำคัญการผลิตรถยนต์ทั้งปีมีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมายของเอกชนที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านคัน คงมีเพียงด้านการท่องเที่ยวเพียงสาขาเดียวที่ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีจะเติบโตได้ที่ 17% มีจำนวนนักท่องเที่ยว 26.2 ล้านคน โดยมีผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือจีดีพี ที่ 12.76 ล้านล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวที่ 1.86 แสนบาท
          อย่างไรก็ตามในปี 2557 เชื่อว่า สถานการณ์ดีขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวได้ที่ 3.5% รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย ที่คาดว่า ลงทุนได้รวม 2.26 แสนล้านบาท และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่ำโดยอยู่ที่ 2.1 – 3.1% ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ที่ 4 – 5% ขณะที่มูลค่าการส่งออกจากที่ไม่ขยายตัวพลิกกลับมาขยายตัวได้ 7% เช่นเดียวกับการบริโภคของครัวเรือนที่น่าจะขยายตัวได้สูงถึง 2.7% รวมถึงการลงทุนโดยรวมที่ขยายตัวได้ 7.1% ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญของปี 2557 ที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับการส่งออกที่ต้องเร่งรัดการส่งออกให้ขยายตัวให้ได้เต็มศักยภาพ เพราะยังมีกำลังผลิตเหลืออยู่มากไม่ว่าจะเป็นตลาดหลัก ตลาดใหม่และการส่งเสริมการค้าชายแดนให้มากขึ้น รวมทั้งต้องเร่งรัดการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน เร่งรัดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสุดท้ายคือการดูแลสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจและการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม