แนะอุตสาหกรรม หาตลาดใหม่ดันส่งออก

 แนะอุตสาหกรรม หาตลาดใหม่ดันส่งออก 

            นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 9 เดือน  ที่ผ่านมา ยังติดลบอยู่ที่ 7.71% โดยมีปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะในสหรัฐ ยุโรป และจีน ที่เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย มีการชะลอการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ การเติบโตของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำลังการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2556 จะดีขึ้น โดยจะติดลบอยู่ที่ 3.09% เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ติดลบถึง 17.13% และประเมินว่า ในปี 2557 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังการผลิตน่าจะกลับมาเป็นบวกได้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่ประเมินสถานการณ์การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกถึง 14% เมื่อเทียบกับการส่งออกทั้งหมดจะมีมูลค่าการส่งออกของปี 2556 นี้ ติดลบอยู่ที่ 1.27% ด้วยมูลค่า 3.1598 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จากที่ช่วง 9 เดือนปี 2556 นี้ ติดลบที่ 2.2% หรือคิดเป็นมูลค่า 2.3652 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ ปี 2557 ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 0% หรือมีมูลค่าเทียบเท่ากับปี 2556 นี้
          อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ ได้เตรียมยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าว ที่จะมีการเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดใหม่ ไปยังประเทศที่มีศักยภาพในอาเซียนอย่าง สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ละตินอเมริกา อินเดีย และตะวันออกกลาง พร้อมทั้ง สร้างเครือข่ายพันธมิตรและขยายการลงทุน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง จะเป็นแกนกลางสนับสนุนสมาคมต่างๆ    ในการแก้ไขปัญหาและขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่