คลังดึงร้านค้าร่วมโครงการ "15 บาท ก็ทานได้"

 คลังดึงร้านค้าร่วมโครงการ "15 บาท ก็ทานได้" 

          นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการ “15 บาท ก็ทานได้” ด้วยการดึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (เอสเอ็มอีแบงก์) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดให้ร้านข้าวแกง ร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าราคาถูก ด้วยการสมัครผ่านโครงการ 1490 กด 3 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเฟสแรก 500 ราย จำหน่ายอาหารริมถนน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด หอพัก โรงงาน โดยจำหน่าย 3 เมนูหลัก ราคา  15-25 บาท

     โดยโครงการจะจำหน่ายวัตถุดิบหลักให้แก่ร้านข้าวแกง เช่น ข้าวสารถุงละ 70 บาท แก๊สถังละ 289 บาท น้ำมันพืชมรกตขวดละ 33 บาท จึงขอเชิญชวนประชาชนทานอาหารกับร้านค้าติดโลโก้ 15 บาททานได้ ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค