ปลดล็อกรถ 'เกรย์มาร์เก็ต' ส่งสถาบันยานยนต์ตรวจแค่ 6 คัน เล็งเคลียร์ 'หลักเกณฑ์' ใหม่ (

               ปลดล็อกรถ 'เกรย์มาร์เก็ต' ส่งสถาบันยานยนต์ตรวจแค่ 6 คัน เล็งเคลียร์ 'หลักเกณฑ์' ใหม่ 

                     นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  รักษาการเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)                             จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันยานยนต์ กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก เพื่อพิจารณาปัญหารถยนต์หรูนำเข้าและจำหน่ายจากต่างประเทศ (เกรย์มาร์เก็ต) จำนวน 2,000 คัน ที่จำหน่ายไปแล้ว แต่ไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ เพราะยังไม่ได้ใบอนุญาตจาก สมอ. โดยจะเร่งพิจารณาให้ได้ข้อสรุปเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดทันที ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบรถยนต์เกรย์มาร์เก็ต ล่าสุดพบว่า มีรถยนต์ที่ส่งให้สถาบันยานยนต์ตรวจเพียง 6 คัน ซึ่งถือว่า เป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ควรนำมาตรวจสอบหลายร้อยคัน ปัญหานี้ สมอ.และสถาบันยานยนต์จะพิจารณาในที่ประชุมเช่นกันว่า ปัญหาเกิดจากอะไร เพราะก่อนหน้านี้เคยทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการแล้วและผู้ประกอบการรับปากว่าจะนำรถยนต์เข้าตรวจ นอกจากนี้จะพิจารณาว่า สาเหตุของการไม่ร่วมมือนี้ มาจากราคาตรวจสอบที่แพงเกินไป จากปัจจุบันเฉลี่ยราว 120,000 บาทต่อคัน หรือขั้นตอนยุ่งยาก หรือระยะเวลาตรวจสอบนานเกินไป
                อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัญหาการตรวจสอบรถยนต์เกรย์มาร์เก็ต  เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว แต่จนถึงปัจจุบัน สมอ.ยังไม่สามารถตกลงกับผู้ประกอบการได้ โดยสาเหตุมาจากช่วงปลายปี 2555 สมอ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การตรวจสอบรถยนต์เกรย์มาร์เก็ตมีผลบังคับใช้ 30 พฤศจิกายน 2555 แต่ถูกผู้ประกอบการร้องเรียนขอเวลาปรับตัวเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ซึ่งเบื้องต้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า รถยนต์ที่นำเข้าหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ต้องตรวจสอบตามเกณฑ์ สมอ. ส่วนรถยนต์ที่นำเข้าก่อนหน้าไม่มีผลย้อนหลัง ทำให้มีรถยนต์  ที่ผู้ประกอบการต้องนำเข้าตรวจกับ สมอ.อยู่ราว 2,000 คันตามตัวเลขนำเข้าของกรมศุลกากร