สศอ. เกาะติดอุตฯ เสื้อสำเร็จรูปเจอ 4 เด้งโรงงานทยอยเผ่นไปเพื่อนบ้าน

   สศอ. เกาะติดอุตฯ เสื้อสำเร็จรูปเจอ 4 เด้งโรงงานทยอยเผ่นไปเพื่อนบ้าน

      นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศอ. อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ประกอบการค่อนข้างจะได้รับความเดือดร้อนมากสุด หลังจากประสบปัญหา 4 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย ต้นทุนจากค่าจ้างขั้นต่ำ การขาดแคลนแรงงาน การแข็งค่าของเงินบาท และเศรษฐกิจของตลาดส่งออกหลักในสหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ทั้งนี้ ยอมรับว่าผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าทยอยออกไปตั้งโรงงานในประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น และรับอานิสงส์สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะอีกไม่กี่ปีไทยก็จะถูกตัด  จีเอสพี สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ยังไม่มีความพร้อมในการย้ายฐานการผลิตไปตั้งโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต โดยเฉพาะเรื่องดีไซน์เสื้อผ้าเพื่อให้มีรูปแบบหนีเสื้อผ้าที่นำเข้ามาจากเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเสื้อผ้าราคาถูกจากจีน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปี 2556 ค่อนข้างชะลอตัวอย่างมาก คาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้ประมาณ 2,448 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ลดลงจากปีก่อน 3.41% ส่วนปริมาณการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปน่าจะอยู่ที่ 187 ล้านชิ้น ลดลง 2.7% ซึ่งสาเหตุนอกจากจะมาจากกรณีของผลกระทบค่าเงินบาทแล้วยังมาจากการย้ายฐานการผลิตไปประเทศ เพื่อนบ้านมากขึ้นของผู้ประกอบการไทย