เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่6ส.ค.2557

 เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่6ส.ค.2557

             ทำดีต้องชม...สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ยุค "ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร" นั่งเก้าอี้ "ผอ.สสวท." ดำเนิน "โครงการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ" ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.) เพื่อให้เป็น "แหล่งเรียนรู้ออนไลน์" ของคนไทย
                 IPST Learning Space ประกอบด้วยระบบหลัก 6 ระบบ ได้แก่ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน์ ระบบคลังสื่อดิจิทัล ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน และระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
                 "แหล่งเรียนรู้ออนไลน์" แห่งนี้มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และขยายโอกาสการเรียนรู้ โดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนไว้อย่างครบครัน ตลอดจนเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้ สู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และเรียนรู้ได้ จากทุกที่ ในทุกเวลา
               "ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ"ให้บริการครอบคลุมนักเรียนมากกว่า 12 ล้านคน ครูมากกว่า 2 แสนคน และโรงเรียนมากกว่า 3 หมื่นแห่ง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล learningspace@ipst.ac.th