เกาะติดโครงการ 2.4 ล้านล้าน

เกาะติดโครงการ 2.4 ล้านล้าน  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจี้รัฐเชือดไก่ให้ลิงดู

 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนะรัฐเชือดไก่ให้ลิงดูสกัดพวกโกงทุกรูปแบบ พร้อมเดินหน้าเกาะติดโครงการลงทุน 2.4 ล้านล้าน ใกล้ชิดป้องกันไม่ให้เกิดการโกงมโหฬารเหมือนในอดีต เตรียมดีเดย์ 6 ก.ย.นี้ จัดงานต้านคอร์รัปชัน ดึงรัฐ-เอกชนรวมพลังต้านโกงทุกรูปแบบ
 
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยภายหลังแถลงการณ์จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันวานนี้ (25 ส.ค.) ว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อพิจารณาหาผู้ที่มีความรู้ในการติดตามโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลชุดใหม่วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง และการประมูลงานโครงการลงทุนรถไฟรางคู่,รถไฟฟ้า, การสร้างสนามบินและถนนต่างๆ เพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนในอดีตที่เกิดปัญหาการทุจริต หรือการหักค่าหัวคิวของผู้บริหารประเทศ
 
ทั้งนี้ ภาคเอกชนทั้งหอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), สมาคมธนาคารไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงองค์กรภาคประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยจะเน้นการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะร่วมกันยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนในอดีตจนสร้างความเสียหายแก่ประเทศเป็นอย่างมาก “ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งหาข้อสรุปเกี่ยวกับโครง การต่างๆ ที่มีผู้บริหารระดับสูงของประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อลงโทษให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็ว เช่น โครงการรับจำนำข้าว ที่ประชาชนอยากทราบมากที่สุดว่ามีใครเกี่ยวข้องและมีความสูญเสียงบประมาณมากน้อยแค่ไหน โดยต้องดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง” นายประมนต์กล่าว
 
นายประมนต์กล่าวว่าในวันที่ 6 ก.ย.นี้ จะจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนที่ต้องการต่อสู้และเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ไร้การทุจริตคอร์รัปชันได้มาแสดงเจตจำนงร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนจำนวนมากในการร่วมแสดงพลังให้สังคมรับรู้ถึงการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการป้องกันแก้ไขก่อนที่จะนำเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาต่อไป
 
สำหรับวันต่อต้านคอร์รัปชันในปีนี้ มีแนวคิดคือ “แฮนด์อินแฮนด์ ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นพัฒนาการของกระแสสังคมที่เห็นว่า การจะต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้สำเร็จได้ผลอย่างจริงจัง จำเป็นต้องมีการปฏิรูป และบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนและภาคราชการ ซึ่งเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และให้บริการกับประชาชน ทั้งนี้ ไฮไลต์ในการจัดงานในช่วงเช้าจะเป็นการรวมตัวของผู้นำองค์กรภาคราชการและภาคเอกชน ที่จะร่วมกันปฏิญาณตนในการขจัดคอร์รัปชัน ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ขณะเดียวกันจะมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและเอกชนมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย เช่น น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่าการรณรงค์เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจมาก เนื่องจากเยาวชนและประชาชนทั่วไปเริ่มมีค่านิยมที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันมากขึ้น.