ฉัตรชัย เตรียมหารือทูตพาณิชย์

ฉัตรชัย เตรียมหารือทูตพาณิชย์ 

 กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดงานแสดงสินค้าอัญมณี ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย.นี้ เพื่อแสดงศักยภาพด้านการผลิตและออกแบบของผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมทั้งเป็นเวทีพบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน

 
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับครึ่งปีแรกส่งออกได้กว่า 105,000 ล้านบาท ขยายตัว 15.37% การจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประตูแห่งการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้ ในส่วนของอุตสาหกรรมอัญมณีจะเร่งจัดหาวัตถุดิบการผลักดันตลาดใหม่ๆ เจรจากับคู่ค้า
 
ส่วนเป้าหมายการส่งออกปี 2557 ยอมรับว่า อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่จะขยายตัว 3.5% ยังมีหลายปัจจัยทั้งในและต่างประเทศที่กระทบภาคการส่งออก โดยจะประชุมร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการช่วยเหลือและผลักดันการส่งออก
 
นายสมชาย พรจินดารักษ์ นายกสมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า จากแนวโน้มการส่งออกอัญมณียังเติบโตได้คาดว่าปี 2557 จะมีมูลค่าการส่งออกกว่า 400,000 ล้านบาท ขยายตัว 6-7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มูลค่า 330,000 ล้านบาท เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แนวโน้มการส่งออกอัญมณีจะเติบโตสูงขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศผู้นำด้านอัญมณี สินค้ากลุ่มอัญมณีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายการจัดเก็บภาษีมรดก จึงเหมาะแก่การซื้ออัญมณีไว้เป็นมรดกและสะสมไว้ให้ลูกหลาน เพราะเป็นสินค้าแนวโน้มราคาสูงขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีปัญหาการเมือง สมาคมฯ ไม่ได้เลื่อนการจัดงาน เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่น ขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองกลับสู่ภาวะปกติแล้ว จึงเชื่อว่าจะมีนักลงทุน ประชาชนผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เพราะการนำอัญมณีเข้ามาร่วมจัดงานยังได้รับสิทธิการยกเว้นอากรนำเข้า 20% ของมูลค่า สำหรับการจัดแสดงครั้งนี้คาดจะมีมูลค่าการซื้อขายในงาน 40,000 ล้านบาท