ผุดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ทั่วทิศ เม็ดเงินลงทุนสะพัด 8.9 แสนล้าน

 ผุดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ทั่วทิศ เม็ดเงินลงทุนสะพัด 8.9 แสนล้าน

         นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาลว่า ขณะนี้มีผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ได้ยื่นเสนอขอจัดตั้งนิคมฯใหม่ต่อการนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จำนวน 28 โครงการ ในพื้นที่ 14,000 ไร่ วงเงินในการลงทุนรวม 890,000 ล้านบาท และเกิด           การจ้างงาน 530,000 คน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและช่วยให้ประเทศไทยกลับมาเป็นเสือตัวที่ 5 แห่งเอเชียเหมือนในอดีต
          อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน, อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า, เกษตรและธุรกิจเกี่ยวข้อง โดย กนอ.จะตั้งคณะทำงานในการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป ทั้งเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่การจัดตั้ง และแผนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สาเหตุที่ต้องส่งเสริมการจัดตั้งนิคมฯเพิ่มเติม เพราะขณะนี้พื้นที่นิคมฯ ในประเทศลดน้อยลง แต่เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น