'ฉัตรชัย' ถกหอการค้าฯ ตั้ง 4 คณะทำงาน ผุดยุทธศาสตร์การค้า

 'ฉัตรชัย' ถกหอการค้าฯ ตั้ง 4 คณะทำงาน ผุดยุทธศาสตร์การค้า

"ฉัตรชัย" ถกหอการค้าฯ-สภาหอการค้าฯ เห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน 4 คณะ ร่างยุทธศาสตร์การค้าไทยทั้งในและตปท.ในปี 58 เน้นตลาดใหม่ในอาเซียน ดึงเอกชนร่วมทำตลาดสินค้าไทย....
 
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า กระทรวงพาณิชย์และหอการค้าไทยเห็นชอบร่วมกันในการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ และเอกชนรวม 4 คณะ เพื่อร่างยุทธศาสตร์ด้านการค้าของไทย ได้แก่ คณะทำงานวางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ, คณะทำงานวางยุทธศาสตร์การค้าในประเทศ, คณะทำงานวางยุทธศาสตร์การค้าชายแดน และคณะทำงานด้านกระจายสินค้าภายในประเทศ เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 58 แบบยั่งยืน
 
ด้านนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จะเน้นความสำคัญด้านการส่งออกให้ยั่งยืนและให้ความสำคัญกับตลาดใหม่ที่กำลังโต เช่น อาเซียน อินเดีย รวมถึงจีน พร้อมทั้งดึงภาคเอกชนจากต่างประเทศมาช่วยทำตลาดให้กับสินค้าไทย
 
ส่วนคณะทำงานเพื่อกระจายสินค้าภายในประเทศนั้น หอการค้าไทยและกระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่ง เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน เช่น เครือซีพีออลล์, เซ็นทรัลฯ, เทสโก้โลตัส เพื่อนำสินค้าที่มีคุณภาพทั้งสินค้าที่จะขายในประเทศและส่งออกมาจัดจำหน่าย ให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค.