พม่าเตรียมหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศไทย ช่วงวันที่ 5 - 14 เม.ย.นี้

 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.กล่าวว่า จากกรณีที่พม่าเตรียมหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศไทย ช่วงวันที่ 5 - 14 เม.ย.นี้ พื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าตก คือ กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต) และพื้นที่ภาค ใต้ เนื่องจากต้องส่งไฟฟ้าจากภาคอื่นเข้าไปเสริม ซึ่งมีระยะทางไกลขึ้น และระบบส่งไฟฟ้าอาจจะมีแรงดันต่ำ ซึ่งมีผลทำให้ไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับในบางพื้นที่เกิดขึ้นได้

ดังนั้น กฟผ.จึงประสานการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ช่วยปรับปรุงอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าตามสถานีต่างๆ เพื่อให้การจ่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ต่อวัน ขณะที่ กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ ที่เหลือเป็นการรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก ที่มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 5,700 เมกะวัตต์

ส่วนพื้นที่ภาคใต้มีความ ต้องการใช้ไฟฟ้า ประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ต่อวัน แต่มีกำลังการผลิตจริงอยู่ที่ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ และต้องรับไฟฟ้าจากพื้นที่ภาคกลาง และภาคอีสาน เข้ามาเสริม ขณะที่ภาคเหนือไม่น่าเป็นห่วง เพราะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียงพอ