'ประยุทธ์' ขันนอต กพช. เร่งแก้ปัญหาพลังงานทุกมิติ

 ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ขันนอต กพช. เร่งปรับปรุงทุกมิติ แก้ปัญหาพลังงาน

 
วันที่ 15 ส.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. รองหัวหน้า คสช.ด้านเศรษฐกิจ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ คสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2558-2578 ที่มีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางจัดหาโรงไฟฟ้าให้พอเพียงกับความต้องการในการใช้พลังงาน
 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัญหาด้านพลังงานต้องรับฟังประชาชนว่ามีความเดือดร้อนอย่างไร และต้องการมีส่วนร่วมอย่างไร ก่อนจะกำหนดการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับประโยชน์การพัฒนาพลังงานทุกด้าน ทั้งนี้ขอให้แนวทางการพัฒนาพลังงานเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา สิ่งที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้จะดำเนินการเพียงรับทราบ จากนั้นจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงทุกเรื่อง ทุกมิติ หรือมีการทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับ คสช.
 
อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการไปตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า สิ่งใดที่ดีให้ทำต่อ สิ่งใดที่ยังไม่ดีต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น สิ่งใดที่ต้องเริ่มต้นใหม่และมีนโยบายที่ชัดเจนให้นำไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ชอบธรรมมาก และโปร่งใสมากที่สุด ทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่มีปัญหามาก เมื่อแก้ไขแล้วก็จะดีขึ้น สิ่งที่ทำได้ดีก็เสมอตัว สิ่งที่ทำไม่ดีก็จะถอยหลังไป ฉะนั้นเราต้องช่วยกันเพื่อสร้างพลังงานสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงให้ได้.