สินค้าจ่อขึ้น – ถกเบรกอาหารจานด่วน

                          สินค้าจ่อขึ้น – ถกเบรกอาหารจานด่วน 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเห็นของนักธุรกิจทั่วประเทศกว่า 198 ราย และการสำรวจธุรกิจทั่วประเทศกว่า 198 ราย และการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจรายเดือนจากบริษัทต่างๆ กว่า 1,010 รายทั่วประเทศ พบว่า แนวโน้มธุรกิจช่วงไตรมาส 2 ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่อาจชะลอลงตามอุปสงค์ ในขณะที่ราคาสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่ปรับเพิ่ม โดยพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นด้านราคาขายสินค้าในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่เหนือ 50 สะท้อนว่า ผู้ประกอบการคาดว่า จะปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันตามการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงานและค่าแรง ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการที่พบว่า หลายธุรกิจมีแผนปรับขึ้นราคาสินค้า โดยอาจทยอยปรับขึ้นภายในปีนี้ ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์สามารถปรับขึ้นราคาได้ตามต้นทุนที่ดินและวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น เพราะประเมินว่าอุปสงค์ยังอยู่ในเกณฑ์ดีและลูกค้ายังมีกำลังซื้อ ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีแผนผลิตสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ทดแทนสินค้าซึ่งมีการแข่งขันด้านราคาสูงและกำไรน้อย
          อย่างไรก็ตาม ขณะที่นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 พฤษภาคม นี้ กรมการค้าภายในจะหารือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และฟู้ดคอร์ท เพื่อขอความร่วมมือให้จำหน่ายเมนูอาหารสำเร็จรูปพื้นฐาน เช่น ข้าวไข่เจียว ในราคาจานละไม่เกิน 25 - 30 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน หลังจากราคาก๊าซหุงต้มและต้นทุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารปรับเพิ่มขึ้น อาจทำให้ราคาอาหารสำเร็จรูปปรับเพิ่มขึ้น