'การเงิน-บัญชี' อาชีพอันดับหนึ่งเออีซี

 'การเงิน-บัญชี' อาชีพอันดับหนึ่งเออีซี

                          ในยุคการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง อาชีพในฝัน คงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ เพราะนอกจากจะได้ทำในสิ่งที่รัก อาชีพยังสามารถดลบันดาลรายได้เป็นกอบเป็นกำให้แก่เราอีกด้วย ซึ่งอาชีพอันดับหนึ่ง ที่ติดโผการสร้างรายได้ดี ใน พ.ศ.นี้ คงหนีไม่พ้น สายงานด้านการเงินและการบัญชี (Finance And Accounting) 
 
                          ในปัจจุบันกลุ่มสายงานด้านนี้ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ในองค์กรธุรกิจทุกประเภท จะเห็นได้ชัดจากการชะลอการจ้างงานของกลุ่มสายงานด้านอื่นในประเทศไทย ซึ่งสวนทางกับกลุ่มสายงานด้านการเงินและบัญชี ที่ยังคงต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ร้อนแรง แต่ก็เรียกได้ว่า ประกอบอาชีพนี้ไม่มีทางตกงานแน่นอน 
 
                          ผลสรุปจากการศึกษาหรือสำรวจของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย โดย "ไซมอน แมททิวส์" ผู้จัดการประจำประเทศไทย, แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ให้ความเห็นว่า กลุ่มสายงานด้านการเงินและบัญชี ในบุคลากร 1 คน มีภาคองค์กรธุรกิจถึง 5 แห่งต้องการตัว และในนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป มีการถูกจองตัวจากบริษัทใหญ่ค่อนข้างแน่นอน ในขณะเดียวกันเงินเดือนโดยเฉลี่ยของกลุ่มสายงานด้านนี้ ค่อนข้างสูง และมีการก้าวกระโดดถึงร้อยละ 60 ถือว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับสายงานด้านอื่น 
 
                          การบริหารจัดการการเงินภายในองค์กร, การบริหารทิศทางของธุรกิจ และการวางแผนการลงทุน คือ คุณสมบัติของนักการเงินและการบัญชียุคใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์ของโลกเศรษฐกิจ จากอดีตที่เคยทำงานแบบต่อเนื่องประจำทุกเดือน (Routine Work) ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจหรือองค์กร ต้องการคนที่มีความรู้ไม่ใช่แค่ปฏิบัติการเท่านั้น บุคลากรยังต้องมีความรู้รอบ, ความเข้าใจในธุรกิจที่ทำ, ความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบต่างๆ 
 
                          อีกทั้งยังต้องมีความสามารถทางด้านธุรกิจ คือ ต้องเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถคิดได้ว่าควรมีการวางงบประมาณการบริหารเงินลงทุนอย่างไร เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ นอกจากนี้ งานด้านภาษี ถือว่าสำคัญมากในสายงานด้านนี้ จากอดีต บุคลากรด้านบัญชีเป็นผู้ดูแลภาษีขององค์กร แต่ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist) ที่มีการการันตีด้วยใบ CPA (Certificate Public Account) เข้ามามีบทบาทต่อองค์กร เพื่อวิเคราะห์ภาษี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการได้กำไร หรือขาดทุน ดังนั้น จึงถือว่ามีความสำคัญอันดับต้นเลยก็ว่าได้ 
 
                          ในปี 2558 เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อัตราความต้องการของกลุ่มสายงานด้านการเงินและบัญชี จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มสายงานด้านการเงินและบัญชี เป็นอย่างมาก ด้วยความที่กฎหมายของไทย ยังคงปิดช่องทางในการเข้ามาทำธุรกิจในด้านนี้จากชาวต่างชาติ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย แต่ในส่วนของการดึงตัวบุคลากรระดับหัวกะทิ ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านมีสูงมาก เนื่องจากในอาเซียน ประเทศไทยถือว่าเป็น เบอร์หนึ่งในกลุ่มสายงานด้านการเงินและบัญชี รองลง คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์