การันตีแบงก์ไทยแกร่ง

 การันตีแบงก์ไทยแกร่ง

นายอานุภาพ คูวินิชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2557 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพและมีผลการดำเนินงานดี ขณะที่สินเชื่อขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องแต่เริ่มเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นบ้างในช่วงท้ายของไตรมาส โดยในไตรมาส 2 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 59,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า ทำให้ครึ่งแรกของปี 2557 มีกำไรสุทธิ 110,300 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรในอัตราชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน
 
โดยกำไรของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการลดการแข่งขันระดมเงินฝากลง ในช่วงสินเชื่อชะลอตัว ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายที่เคยต้องจ่ายสูงในโครงการดอกเบี้ยฝากพิเศษโครงการต่างๆลดลง ทั้งนี้ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,890,500 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส เรโช) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 15.9% และ 13.0% ตามลำดับ
 
สำหรับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้าจากผลของสถานการณ์การเมืองที่กระทบต่อความเชื่อมั่นภาคเอกชน ส่งผลให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องอยู่ที่ 7.3% โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.6% ชะลอลงเกือบทุกภาคธุรกิจ ขณะที่สินเชื่อกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขยายตัวได้ 8.9% ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวที่ 8.8% ชะลอตัวลงเช่นกัน โดยเฉพาะผลจากสินเชื่อรถยนต์ ที่ขยายตัวติดลบ 1.2% ในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา.