เงินเฟ้อมิ.ย.โต 2.25% ต่ำสุดในรอบ 43 เดือน

 เงินเฟ้อมิ.ย.โต 2.25% ต่ำสุดในรอบ 43 เดือน  

 นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนมิถุนายน 2556 ที่ทำการสำรวจจากราคาสินค้า และบริการทั่วประเทศ 450 รายการ เท่ากับ 105.31 สูงขึ้น 0.15% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2556 และสูงขึ้น 2.25% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2555 โดยเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 43 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน 2552 ที่มีอัตราสูงขึ้น 1.9% ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนของปี 2556 (มกราคม – มิถุนายน) เพิ่มขึ้น 2.7% ซึ่งเป็นเดือนแรก ที่เงินเฟ้อเฉลี่ยหลุดจากเป้าหมายทั้งปี ที่ตั้งไว้ที่ 2.8 – 3.4% แต่ยังต้องรอดูอีก 1 – 2  เดือน ถึงจะบอกได้ว่าเงินเฟ้อภาพรวมจะเป็นอย่างไร

          อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่เงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น ในอัตราที่ชะลอตัวลง เนื่องจาก ราคาอาหารสดค่อยๆ ปรับตัวลดลงเข้าสู่ระดับปกติตามสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยและเป็นฤดูกาลของผักผลไม้บางชนิดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นประกอบกับ ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ ไม่ได้ปรับตัวสูงมากนัก