กรมการจัดหางาน จัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศใน 10 จังหวัด เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

 กรมการจัดหางาน จัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศใน 10 จังหวัด เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง 

  กรมการจัดหางาน จัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศใน 10 จังหวัด เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง และอำนวยความสะดวกให้คนงานสามารถเข้าถึงบริการเต็มรูปแบบ
นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในปีนี้( 2556) กรมการจัดหางาน ได้รับการร้องทุกข์จากคนหางานกรณีถูกนายหน้าหรือบริษัทจัดหางานหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ โดยอ้างตำแหน่งงานรายได้สูงในต่างประเทศ จำนวน 935 คน มูลค่าความเสียหายสูงถึง 55,053,527 บาท ส่วนใหญ่เป็นคนหางานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่มีคนหางานนิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศสูงกว่าภาคอื่นๆ จึงแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่มีคนหางานเดินทางไปทำงานเป็นจำนวนมากซึ่งโอกาสที่จะมีการหลอกลวงคนหางานมีมากตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงคนหางานรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ให้สามารถเข้าถึงบริการแบบเบ็ดเสร็จ ลดปัญหาการหลอกลวงคนหางาน ลดค่าใช้จ่ายในการไปทำงานในต่างประเทศ ลดขั้นตอนในการติดต่อหน่วยราชการ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (Thailand Overseas Employment Administration ) หรือ ศูนย์ TOEA ใน 10 จังหวัด ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ หนองคาย สกลนคร เชียงราย ลำปาง และจังหวัดสุโขทัย
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวย้ำว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์ TOEA คือ คนหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางาน นายจ้างในต่างประเทศ และประชาชนทั่วไปที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงอยากเชิญชวนให้คนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศไปติดต่อทั้ง 10 ศูนย์และสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ