ตรวจ สิทธิ 30 บาทในมือคุณ ผ่านแอพใหม่

 ตรวจ สิทธิ 30 บาทในมือคุณ ผ่านแอพใหม่ 

        น.พ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากที่ สปสช.ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น “สิทธิ 30 บาทในมือคุณ” ระบบ iOS เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้าถึงประชาชน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่ใช้ช่องทางสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก สปสช.จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปยังระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อขยายความครอบคลุมและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพทางโทรศัพท์มือถือได้มากยิ่งขึ้น โดยทั้งสองระบบ ประชาชนสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นสิทธิ 30 บาท ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ด้าน น.พ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การขยายเพิ่มช่องทางการสื่อสารดังกล่าวนั้น ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลและความรู้ในการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิ 30 บาทมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ที่ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในการค้นหาข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นนวัตกรรมใหม่ของการสื่อสารของ สปสช. ที่ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการค้นหาและเปิดรับข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 
ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ เพียงเข้าไปดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และทาง App Store สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS ในขณะที่คนที่เคยติดตั้งแอพฯ สิทธิ 30 บาท ไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ได้ โดยพิมพ์คำว่า “สิทธิ 30 บาท” หรือ “บัตรทอง” หรือ “สปสช.” ในช่องค้นหาเพื่อติดตั้งได้ทันที หรือสแกนจาก QR Code ที่ปรากฏบนหน้าแรกของเว็บไซต์ สปสช. ที่ www.nhso.go.th ผู้สนใจบริการดังกล่าว สามารถดูขั้นตอนและรายละเอียดการดาวน์โหลดติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้ที่ www.nhso.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร.1330 สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.57 เป็นต้นไป