ไทยเต้นตามมะกัน! จ่อตรวจมวลกระดูกจับกังร่างเล็ก ยันไม่ได้ใช้แรงงานเด็ก

 ไทยเต้นตามมะกัน! จ่อตรวจมวลกระดูกจับกังร่างเล็ก ยันไม่ได้ใช้แรงงานเด็ก

           
           ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) กล่าวถึงการจัดทำรายงานการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ต่อสหรัฐอเมริกา ว่า จากการที่คณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมีปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารสำคัญรับรองว่ามีอายุเกิน 15 ปี แต่มีขนาดร่างกายที่เล็กคล้ายกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี แม้จะพบจำนวนน้อยมากในกลุ่มกิจการต่างๆ แต่เรื่องนี้ทำให้หลายฝ่ายมีการพูดคุยกันว่าอาจเป็นปัญหาให้ไทยถูกจับตามองว่ามีการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ มีบางฝ่ายเสนอให้มีการใช้เทคนิคทางการแพทย์ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เช่น การตรวจมวลกระดูก เพื่อจะได้ทราบอายุที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จะหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้การขออนุญาตเข้ามาทำงานในไทยมีการตรวจโรคอยู่แล้ว
         “ปัญหาการใช้แรงงานเด็กถือเป็นความรับผิดชอบทั้งประเทศผู้รับและผู้ส่ง ที่จะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงการที่จะต้องไม่ให้แรงงานต่างด้าวที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานเพราะในเรื่องนี้ถือเป็นหลักสากลที่ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติ โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการจัดหางาน (กกจ.) ว่าจะสามารถหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือทั้งระดับทวิภาคีระหว่างประทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และโดยส่วนตัวจะหารือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ในเรื่องการตรวจสอบสภาพร่างกายของแรงงานต่างด้าวว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะขณะนี้ไทยถูกจับตามองในเรื่องการใช้แรงงานเด็ก ขณะที่ภาคธุรกิจพยายามสร้างความมั่นใจให้เห็นว่าในกิจการที่ถูกจับตามอง เช่น ประมง อาหารทะเลแปรรูปไม่มีการใช้แรงงานเด็กแล้ว” รองปลัด รง.กล่าว