ไตรมาส 1/57 แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศลดฮวบ 22%

 ไตรมาส 1/57 แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศลดฮวบ 22%

 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ออกบทวิเคราะห์ แรงงานไทยไปต่างประเทศ... ลดลงต่อเนื่อง สะท้อนอุปทานแรงงานไทยที่ลดลง โดยระบุว่า สถานการณ์แรงงานไทยที่ออกไปทำงานในต่างประเทศมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีแรงงานไทยเดินทางออกไปทำงานในต่างประเทศ 130,511 คน ลดลงร้อยละ 2.7 จากปี 2555 ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 มีจำนวน 20,821 คน ลดลงถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
ทั้งนี้ แรงงานไทยที่ออกไปทำงานในต่างประเทศในไตรมาสแรกลดลงในแทบทุกตลาดหลัก อาทิ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย บรูไน และฮ่องกง ขณะที่มีเพียงตลาดไต้หวัน ญี่ปุ่น อิสราเอลและอังกฤษเท่านั้นที่ยังคงเพิ่มขึ้น โดยการลดลงของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ต่อแรงงานไทยในประเทศเป้าหมายเริ่มชะลอลง รวมทั้งแรงงานไทยต้องเผชิญการแข่งขันจากแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน แต่มีค่าจ้างที่ต่ำกว่าและมีความได้เปรียบทางด้านภาษา ประกอบกับบางประเทศเริ่มมีมาตรการควบคุมการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าว
 
นอกจากนี้ อุปทานแรงงานภายในประเทศที่ตึงตัวมากขึ้นก็เป็นปัจจัยที่เสริมให้คนไทยออกไปทำงานในต่างประเทศลดลง โดยกำลังแรงงานรุ่นใหม่มีทางเลือกมากขึ้นในการหางานที่ดีในประเทศ จึงทำให้มีแรงจูงใจให้ออกไปทำงานในต่างประเทศน้อยลงกว่าในอดีต
 
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ระบุว่า แรงงานไทยที่ออกไปทำงานในต่างประเทศมีการส่งรายได้กลับสู่ประเทศมูลค่า 88,047 ล้านบาท ในปี 2556 ในขณะที่ธนาคารโลกประเมินว่า รายได้การส่งเงินกลับประเทศที่รวมแรงงานไทยและคนไทยที่พำนักในต่างประเทศมีมูลค่ารวมกันราว 170,716 ล้านบาท (5,555 ล้านดอลลาร์ฯ) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.4 ของจีดีพีในปี 2556.