แรงงานเด็ก กับปัญหาสังคม

 แรงงานเด็ก กับปัญหาสังคม

 
                         คนเราแก่งแย่งชิงดินแดน อาหาร และทรัพยากรของกันและกัน ด้วยการใช้สงครามเป็นเครื่องตัดสินมาแต่โบราณ ทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายและพิการ เพราะผลพวงของสงครามมากมาย แต่เมื่อผู้ชนะสงครามคือผู้เขียนบันทึกประวัติศาสตร์ ผู้ที่พ่ายแพ้จึงมักจะถูกบันทึกเอาไว้ว่า เป็นผู้ที่ต่อสู้ด้วยความโหดเหี้ยมอำมหิตเพียงฝ่ายเดียวเสมอมา
 
                         ในความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะในสงคราม ย่อมต้องมีการต้องสู้ด้วยความเหี้ยมโหดกันทุกฝ่าย เพราะหากขาดซึ่งความเหี้ยมโหดก็ย่อมไม่ใช่สงคราม ที่เป็นการต่อสู้ด้วยการเอาชีวิตของทั้งสองฝ่ายเป็นเดิมพัน ใครชนะก็ได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร แผ่นดิน หรือแม้แต่การกวาดต้อนผู้คนจากฝ่ายแพ้ไปเป็นทาส
 
                         แม้ปัจจุบันนี้จะยังคงมีสงครามเกิดขึ้นอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก โดยที่ดินแดนเหล่านั้นมักจะถูกประณามจากคนที่ถือตัวว่าอยู่ในประเทศเจริญกว่า กล่าวหาว่าเป็นแผ่นดินล้าหลังด้อยพัฒนาที่ยังต่อสู้กันด้วยอาวุธ ทั้งที่อาวุธที่นำมาต่อสู้กันในทุกสมรภูมิของโลกนี้ ล้วนผลิตมาจากประเทศที่อ้าปากกล่าวหาประเทศอื่นนั่นเอง
 
                         และการสงครามของประเทศที่พัฒนาแล้ว ใช้ต่อประเทศอื่นๆ ในทุกวันนี้ก็โหดร้ายไม่แพ้สงครามที่ใช้อาวุธ เพราะเป็นสงครามที่หมายเอาผลประโยชน์ทุกอย่าง จากแผ่นดินที่ตนเองเข้าไปทำสงครามด้วยธุรกิจการค้า และใช้วิธีการหลอกล่อด้วยข้อกล่าวอ้างต่างๆ ซึ่งหากไม่สำเร็จเพราะมีคนรู้ทันก็ใช้วิธีการบังคับด้วยการออกกฎต่างๆ เช่น การตั้งกำแพงภาษีและกล่าวหาในเรื่องของขั้นตอนการผลิตเป็นต้น
 
                         อาวุธที่สำคัญของประเทศผู้พัฒนาแล้วก็คือ การกล่าวหาว่าขั้นตอนการผลิตมีความปลอดภัยต่อคนงานต่ำ หรือมีการใช้แรงงานแบบโหดร้าย โดยลืมไปว่า ประเทศของตนเองก็เคยเป็นแหล่งใหญ่ของกระบวนการค้าทาสมาก่อน หรือกล่าวอ้างเอาหน้าด้านๆ ว่าการผลิตสินค้าในประเทศที่กำลังพัฒนา ทำให้บรรยากาศของโลกเสีย เช่น ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน เป็นต้น
 
                         ในประเทศไทยเมื่อถึงเวลาปิดเทอม พ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดและมีรายได้น้อย ก็จะให้ลูกของตนเองเข้ามารับจ้างทำงานหารายได้เสริมในเมืองใหญ่ ด้วยการไปทำงานบรรจุขนมใส่ถุงตามโรงงานขนาดเล็ก หรือรับจ้างตัดขี้ด้ายในโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ก็จะถูกประเทศที่เจริญแล้วกล่าวหาว่า เป็นสินค้าและบริการที่ใช้แรงงานเด็กทำให้ถูกกีดกันสินค้า  
 
                         ท้ายที่สุดส่งผลให้ไม่มีใครกล้าว่าจ้างเด็กให้ทำงานช่วงโรงเรียนปิดเทอม เด็กต่างจังหวัดที่อยู่ในวัยเรียนจึงจับกลุ่มกันขี่มอเตอร์ไซค์ร่อนไปมา หรือถึงขั้นรวมตัวกันจับกลุ่มเสพยาเสพติด สร้างปัญหาให้สังคมดังเช่นที่เกิดขึ้นทุกวันนี้   
 
                         ปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศแต่ละสังคม จึงควรมองและแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสังคมและท้องถิ่นนั้นๆ มิฉะนั้นก็จะส่งผลร้ายให้สังคมของประเทศนั้นๆ อย่างยากที่จะแก้ไขได้ ดังเช่นการห้ามใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย แทนที่จะให้ใช้ได้ภายใต้การดูแลที่เหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหามากมายต่อผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมที่ใหญ่มากในทุกวันนี้