สมุทรปราการเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 สมุทรปราการเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

สมุทรปราการเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว คาด 30 วัน แรงงานทะลัก 50,000 คน ด้านทูตพม่า ลาว กัมพูชา ชม คสช. เล็งเห็นสิทธิมนุษยชนของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้าน...
 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิน หม่อง เอกอัครราชทูตพม่า นายบวนขาม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางเอียต โซเพีย เอกอัครราชทูตกัมพูชา เดินทางมาที่ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Services ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว พร้อมเปิดศูนย์แรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ เปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทำบัตรชั่วคราว ให้มีอายุบัตร 60 วัน เพื่อทำงานในประเทศไทยโดยไม่ผิดกฎหมาย โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ 
 
ภายหลังจากคณะได้เดินเยี่ยมชมและทักทายกับแรงงานทั้ง 3 สัญชาติ ที่มาจดทะเบียนแล้ว ทางเอกอัครราชทูตทั้ง 3 ประเทศ ยังได้กล่าวชมชมเชยการดำเนินงานของ คสช. และรู้สึกภาคภูมิใจในการดำเนินการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ที่เล็งเห็นสิทธิมนุษยชนของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความผูกพันกันโดยดีมาตลอด โดยเอกอัครราชทูตเชื่อมั่นว่า การดำเนินการของ คสช. มีความโปร่งใส ซึ่งทางเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกๆ ด้าน 
 
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หลังการเปิดอย่างเป็นทางการ มีผู้ประกอบการ นายจ้าง นำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา มากรอกเอกสาร ลงทะเบียน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสุขภาพ และถ่ายรูปบันทึกประวัติลงระบบ ซึ่งแต่ละคนใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และกรมแรงงาน มาคอยให้คำแนะนำ
 
นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Services จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ได้ใช้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโมเดลเป็นต้นแบบ แต่จะนำปรับใช้กับจังหวัดสมุทรปราการให้เหมาะสม เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองที่มีทั้งภาคอุตสาหกรรมและประมง มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานใช้แรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของ คสช. ที่ต้องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เป็นรูปธรรม
 
โดยวันนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปิดเป็นวันแรก ศูนย์บริการสามารถรองรับจำนวนผู้ที่ต้องการมาจดทะเบียน ได้ถึงวันละ 1,200 คน ทั้งนี้ ระหว่างมีการดำเนินการรับจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.จนถึง วันที่ 5 ส.ค 2557 คาดว่าจะมีแรงงานทั้ง 3 สัญชาติมาดำเนินการจดทะเบียนกว่า 50,000 คน สำหรับค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทะเบียนประวัติ ใบอนุญาต ตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ รวม 1,305 บาท ต่อแรงงาน 1 คน โดยนายจ้างและผู้ประกอบการ ที่ต้องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557.