รถยนต์ฟุ้งยอดผลิตยังโตต่อเนื่อง

 รถยนต์ฟุ้งยอดผลิตยังโตต่อเนื่อง

                นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556 จะมีจำนวน 633,231 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556 ซึ่งมีจำนวน 619,450 คัน เพิ่มขึ้น 13,781 คัน หรือ 2.22 % และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 ซึ่งมีจำนวน 662,321 คันแล้ว ลดลง 29,090 คัน หรือ 4.39% ด้านการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556 มีจำนวน 584,711 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556 ซึ่งมีจำนวน 603,409 คัน ลดลง 18,698 คัน หรือ 3.1 % และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555 ซึ่งมีจำนวน 679,245 คันแล้ว ลดลง 94,534 คัน หรือ 13.92% รถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,340,959 คัน เพิ่มขึ้น 26.35% ด้านรถจักรยานยนต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,492,476 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6.66 % การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 534,366 คัน เท่ากับ 98.9 %ของยอดการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งแสดงว่าตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการรถอยู่มาก โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในระยะเวลาเดียวกัน 16.92 %มีมูลค่าการส่งออก 2.4แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายนของปีที่ผ่านมา 10.88% โดยรวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 3.53 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายนของปีที่ผ่านมา 9.46% 
                อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2556 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 7.08หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.72% และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 3.82แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11.05%